Zarok TV - LIVE/ZINDÎ (Kirmanckî/Zazakî)

Bi lehçeya Kirmanckî weşano gande.


Links for Zarok TV - LIVE/ZINDÎ (Kirmanckî/Zazakî):

  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • youtube
  • tiktok
  • spotify
  • soundcloud